دل دیوانه...

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : من و تو بخوانید :
چ کسی میخواهد...

منو تو ما نشویم..؟

خانه اش ویران باد:/

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 9 دی 1397 ساعت: 15:46
چکیده : ... با عنوان : عشق همیشگی... بخوانید :
هر چ ب جز خیال او

قصد حریم دل کند...

در نگشایمش ب رو

از درِ دل برانمش...♡

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 9 دی 1397 ساعت: 15:46
چکیده : ... با عنوان : دل آشفته... بخوانید :
تنها دل اشفته من نقش زمین شد...

یا هرکه نگاهش ب تو افتاد چنین شد..؟!ا

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 9 دی 1397 ساعت: 15:46
چکیده : ... با عنوان : بی خبر از ما.... بخوانید :
دیگران را اگر از ما خبری نیس چ باک؟!

نازنینا تو چرا بی خبر از ما شده ای...؟!

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 9 دی 1397 ساعت: 15:46
چکیده : ... با عنوان : درد... بخوانید :

از همانجا ک رسد درد

همانجاست دوا....

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 12 بهمن 1396 ساعت: 12:34
چکیده : ... با عنوان : دل دیوانخ. بخوانید :

گله از دست کسی نیس...

مقصر دل دیوانه ماست..:)

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 12 بهمن 1396 ساعت: 12:34
چکیده : ... با عنوان : دل دیوانه... بخوانید :

دیوانه ترین دلبر این شهر توبودی...

ای وای ب حال دل دیوانه پسندم...

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 12 بهمن 1396 ساعت: 12:34